Portal e-usług oświatowych Gminy Świlcza

Nabory do szkół i przedszkoli

Wybierz szkołę i wniosek:

 

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy

Karta zapisu do klasy I Szkoły podstawowej

Wniosek o  przyjęcie dziecka do IV klasy sportowej

Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania dziecka na zajęcia wychowania do życia w rodzinie

Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania dziecka na lekcje Religii Rzymsko-Katolickiej

 

Szkoła Podstawowa w Trzcianie

Karta zapisu do klasy I Szkoły podstawowej

Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania dziecka na zajęcia wychowania do życia w rodzinie

Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania dziecka na lekcje Religii Rzymsko-Katolickiej

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola / Oddziału Przedszkolnego

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Przedszkola / Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej

Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej w Przedszkolu / Oddziale Przedszkolnym

 

Przedszkole im. Jana Pawła II w Bratkowicach

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola / Oddziału Przedszkolnego

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Przedszkola / Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej

Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej w Przedszkolu / Oddziale Przedszkolnym

 

Przedszkole w Trzcianie

 Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola / Oddziału Przedszkolnego

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Przedszkola / Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej

Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej w Przedszkolu / Oddziale Przedszkolnym

 

Przedszkole w Świlczy

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola / Oddziału Przedszkolnego

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Przedszkola / Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej

Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej w Przedszkolu / Oddziale Przedszkolnym

 

Żłobek w Trzcianie

Wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka Gminnego

Potwierdzenie  woli przyjęcia dziecka do Żłobka

Deklaracja potwierdzenia korzystania z opieki w Żłobku

 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej

Karta zapisu do klasy I Szkoły podstawowej

Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania dziecka na zajęcia wychowania do życia w rodzinie

Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania dziecka na lekcje Religii Rzymsko-Katolickiej

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola / Oddziału Przedszkolnego

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Przedszkola / Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej

Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej w Przedszkolu / Oddziale Przedszkolnym

 

Zespół Szkół w Dąbrowie

Karta zapisu do klasy I Szkoły podstawowej

Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania dziecka na zajęcia wychowania do życia w rodzinie

Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania dziecka na lekcje Religii Rzymsko-Katolickiej

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola / Oddziału Przedszkolnego

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Przedszkola / Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej

Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej w Przedszkolu / Oddziale Przedszkolnym

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach

Karta zapisu do klasy I Szkoły podstawowej

Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania dziecka na zajęcia wychowania do życia w rodzinie

Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania dziecka na lekcje Religii Rzymsko-Katolickiej

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Bratkowicach

Karta zapisu do klasy I Szkoły podstawowej

Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania dziecka na zajęcia wychowania do życia w rodzinie

Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania dziecka na lekcje Religii Rzymsko-Katolickiej

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola / Oddziału Przedszkolnego

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Przedszkola / Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej

Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej w Przedszkolu / Oddziale Przedszkolnym

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mrowli

Karta zapisu do klasy I Szkoły podstawowej

Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania dziecka na zajęcia wychowania do życia w rodzinie

Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania dziecka na lekcje Religii Rzymsko-Katolickiej

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola / Oddziału Przedszkolnego

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Przedszkola / Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej

Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej w Przedszkolu / Oddziale Przedszkolnym

 

 

Opublikował(a): 10.03.2020 09:49, Administrator
Wytworzył(a): 05.07.2017 16:30, Administrator

Program Regionalny Podkarpackie Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne